LOGO TUINOS
L’ Entitat Tutelar del Garraf és una Fundació Privada sense ànim de lucre que té per objecte la protecció de les persones incapacitades per mitjà de l’exercici de la tutela, la curatela, l’administració patrimonial, la guarda de fet o defensa jurídica de les persones incapacitades per sentència judicial que, a causa de les seves circumstàncies especials, no es poden valer.
Tutelar vol dir representar la persona i procurar-li el màxim benestar possible. La Tutela és l’instrument jurídic fonamental per a garantir el benestar i els drets de les persones adultes incapacitades en situació de desemparament.

Estan legitimats per iniciar el procés d’incapacitació els familiars o tutors, cònjuge o descendents i a falta d’aquests, els ascendents o germans.

Fundació de l’Entitat Tutelar del Garraf

anys
al servei de les persones i de les seves famílies
al servei de les persones i de les seves famílies
La Fundació Ave Maria de Sitges, dedicada des de 1987 a l’atenció especialitzada de persones amb discapacitat intel·lectual, va detectar la manca i necessitat, ja recollida en els seus objectius fundacionals, d’un servei proper i de qualitat per la tutela dels seus residents, la dels ciutadans de Sitges i de les poblacions veïnes.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquest servei, va fundar, l’any 2005, l’Entitat Tutelar del Garraf, Fundació Privada, dotant-la de recursos econòmics i d’una organització especialitzada, garantint a les famílies assessoria per les persones amb discapacitat, la seva defensa jurídica i la tutela legal.

Des d’aleshores, l’Entitat Tutelar del Garraf ha experimentat un creixement exponencial tant al Garraf com a les comarques del seu àmbit d’actuació (Baix i Alt Penedès i Baix Llobregat), degut a la proximitat i confiança en els seus serveis, que l’han dut a convertir-se en un referent a tot Catalunya.

Els nostres serveis:

La nostra Fundació ofereix assessorament i informació sobre la incapacitació i sobre els diferents òrgans de protecció jurídica de forma totalment gratuïta:

A professionals de les administracions locals, de serveis socials d’atenció primària i especialitzada i d’institucions privades, tant en termes generals com sobre situacions concretes que sovint es donen en la comunitat. Així mateix oferim un servei de valoració de casos que es deriven d’altres àmbits i formació especialitzada.

Les famílies en ocasions desconeixen les formes de protegir als seus familiars quan ells no hi siguin. El nostre servei d’orientació familiar i sociojurídica afavoreix el procés de comprensió de la incapacitació i la finalitat de la tutela: protegir la persona que no es pot governar en alguns o en tots el àmbits de la seva vida.

La pretutela és la relació que s’estableix entre la família i l’Entitat Tutelar, un cop els pares han decidit que en un futur l’entitat sigui el tutor del seu fill, tant si ho han designat en el testament o en escriptura pública. La pretutela, promou el coneixement mutu entre la persona incapacitada i els seus familiars, amb la Fundació.

És molt important tenir un coneixement integral del futur tutelat i també que els familiars se sentin segurs de què la Fundació portarà a terme les seves voluntats. Mitjançant trobades i reunions amb els familiars-tutors, aconseguim que coneguin la nostra entitat i la forma de treballar, i alhora a nosaltres ens permet conèixer la persona que en un futur tutelarem. Portem
a terme un seguiment per tenir presents canvis que puguin afectar el desenvolupament futur de la persona. La pretutela es formalitza en un document privat on consta una sèrie d’informació sobre la persona, que es va actualitzant periòdicament, assegurant-ne la continuïtat.

Aquest servei gratuït assumeix el compromís i la responsabilitat amb la persona i la família, que un cop els familiars o tutors no puguin o no hi siguin, la Fundació acceptarà formalment el càrrec tutelar.

Tutelar vol dir representar la persona i procurar-li el màxim benestar possible. La Tutela és l’instrument jurídic fonamental per a garantir el benestar i els drets de les persones adultes incapacitades en situación de desemparament.

Aquest servei possibilita l’atenció integral de les persones incapacitades, respectant la personalitat i característiques de cada tutelat, assegurant-ne la protecció en tots els àmbits, donant un suport continuat per aconseguir, si és possible, un major autogovern i autonomia per regir les seves vides en tots els aspectes. El tutor o referent tutelar té com a funcions assegurar la protecció de la persona, administrar i guardar els seus béns i, en general, vetllar perquè tingui una bona qualitat de vida.

Necessites més informació?

Estarem encantats d’informar-te sobre els nostres serveis i atendre tots els teus dubtes sobre els processos de tutelatge.

Preguntes freqüents

Disposeu de residències o centres d’atenció per a les persones tutelades?
No. No disposem de centres ni tenim cap tipus de prioritat per obtenir-lo, però si gestionem els tràmits per accedir a una plaça.
Les persones tutelades han de pagar pels serveis que reben de l’Entitat Tutelar?
No. El cost del servei és assumit per la Generalitat de Catalunya.
Com es gestionen els béns de les persones tutelades?
Sempre i exclusivament en el seu benefici i informant únicament al jutge en compliment de la llei de protecció de dades.
Si la tutela la té una entitat, la família perd el contacte amb la persona?
L’Entitat Tutelar, sempre que sigui positiu pel tutelat, procura no trencar els lligams familiars i facilita el contacte i les visites amb els familiars o persones del seu entorn.
Què passa amb els béns de les persones tutelades quan moren?
L’Entitat Tutelar del Garraf no hereta els bens de la persona tutelada. L’hereu serà qui hagi estat designat com a tal en el testament o d’acord amb el Codi de Successions. Els pares poden testar en nom del fill incapacitat. En cas de no fer-ho, queda regulat pel Codi de Successions.
L’exercici de la tutela està controlat o vigilat per algú?
Sí. La llei estableix mesures de vigilància i control. El tutor ha d’informar anualment de la situació personal i patrimonial del tutelat i demostrar una bona gestió i administració dels seus béns, així com una correcta atenció personal.

Persones tutelades l’any 2021

%

Garraf

%

Alt i Baix Penedès

%

Baix Llobregat i Barcelonès

Què en diuen de nosaltres?

L’Entitat Tutelar del Garraf garanteix la protecció de les persones amb la capacitat modificada de forma personalitzada, global i no discriminatòria.
Carmela Fortuny

Departament de Benestar Social i Família, Generalitat de Catalunya

És un orgull poder comptar a la vila de Sitges amb els serveis de l’Entitat Tutelar del Garraf, un referent d’humanitat, de sensibilitat social i de gestió de qualitat tant per la nostra com per les comarques veïnes.
Miquel Forns

Alcalde de Sitges

Des de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès valorem molt positivament el treball de l’ETG. El seu servei és proper i col·laborador, i vetlla per a les persones més vulnerables.
Ramón Zaballa

Tinent d’Alcalde i Regidor de Benestar Social, Vilafranca del Penedès

Col·labora amb nosaltres

La col·laboració desinteressada de persones, empreses i altres entitats és molt valuosa per poder arribar allà on la Fundació amb els seus mitjans difícilment podria fer-ho.

Amb la col·laboració de:

Generalitat de Catalunya - Departament de Benestar Social i Família
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal Alt Penedès
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Fundació Obra Social "la Caixa"
Barba Bufete Abogados
Dincat