ORGANITZACIÓ

Entitat Tutelar del Garraf

Sobre l’Entitat:

L’Entitat Tutelar del Garraf és una Fundació Privada sense ànim de lucre que té per objecte la protecció de les persones incapacitades per mitjà de l’exercici de la tutela, la curatela, l’administració patrimonial, la guarda de fet o defensa jurídica de les persones incapacitades per sentència judicial que, a causa de les seves circumstàncies especials, no es poden valer.

Dades de l’Entitat:

• Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 2111.
• Inscrita en Registre de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya amb el número S-06419.
• Número d’identificació Fiscal G-63782866.

Estatuts:

Membres del Patronat de la Fundació Entitat Tutelar del Garraf:

President: Sr. Antoni Reverter i Guimessó

Vicepresidenta: Sra. Anna Traveria Sanz

Secretaria: Sra. Susana Barba López

Vocals: Sr. Francesc Minga Oliveres, Sr. Pòlit Figueres Planas, Sra. Carme Rei Granger, Sra. Carme Craf Grange

Directora General: Sra. Mayte Lopez Folch

Organigrama:

Organigrama Entitat Tutelar del Garraf

Necessites més informació?

Estarem encantats de poder oferir-te tota la informació sobre els nostres serveis.