ÀREES D'ACTUACIÓ

Entitat Tutelar del Garraf
Dins la cartera de serveis de recolzament de la funció tutelar, els nostres professionals presten serveis ens els següents àmbits:

Àrea Social:

Els referents tutelars i els auxiliars de tutela de l’entitat presten assistència social als tutelats. És l’àrea encarregada de l’atenció directa a les persones tutelades, així com també de la planificació del seu futur. Les altres àrees (econòmica, jurídica, administrativa i de salut) li presten el seu suport.

Àrea administrativa-econòmica:

Els economistes i administratius de l’Entitat, porten la gestió econòmica i l’administració de béns dels tutelats.

Àrea jurídica:

Els lletrats de l’Entitat, presten assistència jurídica a tutelats i elaboren la informació i documentació requerida en els controls periòdics davant del jutge.

Àrea salut:

La nostra Fundació considera aquesta una àrea bàsica per la qualitat de vida de les persones tutelades i en realitza un seguiment exhaustiu i proactiu per tal de garantir-ne el benestar present i futur.

Necessites més informació?

Estarem encantats de poder oferir-te tota la informació sobre els nostres serveis.