CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRE SERVEI

Entitat Tutelar del Garraf
Els principis diferenciadors dels nostres serveis en relació amb la persona tutelada són els següents:

I. Proximitat i rapidesa:

El nostre àmbit d’actuació són les comarques del Garraf, Alt i Baix Penedès i Baix Llobregat per tal de garantir la rapidesa d’actuació i la proximitat amb la persona tutelada.

II. Qualitat i innovació:

Fomentem i incorporem l’ús de la innovació i el desenvolupament de nous serveis o procediments que ajudin a millorar la qualitat de vida del col·lectiu al que atenem, des de senzills elements quotidians fins adaptacions tecnològiques.

III. Equip humà:

Comptem amb un personal especialment seleccionat i format per a atendre i donar servei de manera especialitzada als nostres usuaris i usuàries.

IV. Protocols d’actuació:

Fem un estricte seguiment i avaluació diària de situacions de risc per tal de prevenir qualsevol incidència.

V. Salut:

Donem molta importància a aquesta àrea de la que en fem un seguiment molt exhaustiu i un acompanyament proactiu.
Els nostres principis bàsics d’actuació vers la persona tutelada són els següents:

No discriminació:

per raó de malaltia, tipus de discapacitat, cultura, llengua, raça, religió, etc.

Personalització:

la tutela i les funcions tutelars s’exerceixen sempre en interès i d’acord amb la personalitat dels tutelats i han d’assegurar sempre la protecció de la persona tutelada, l’administració i guarda dels seus béns, i l’exercici dels seus drets.

Globalització:

tenir cura de la persona tutelada de manera integradora, tant en l’àmbit personal com en el patrimonial.

Necessites més informació?

Estarem encantats de poder oferir-te tota la informació sobre els nostres serveis.