VIES D'ACCÉS AL NOSTRE SERVEI

Entitat Tutelar del Garraf
Quan existeixin fills o familiars incapacitats s’ha de ser molt previsor i ordenat. És importantíssim fer testament amb les disposicions que es desitgin a favor del familiar, per preveure el seu futur i també nombrar el tutor. El jutge procedirà segons els desitjos de la família.

Document de pretutela:

en el cas anterior, si en el testament el tutor escollit fos l’Entitat Tutelar del Garraf, és desitjable comunicar-ho a l’entitat i deixar-ne constància escrita. Quan els familiars ho desitgin o l’edat ho faci aconsellable es començarà a establir relació amb el futur tutelat.

Autotutela:

tothom ha de ser previsor, donat que es pot perdre en el futur la capacitat d’autogovernar-se i arribar a ser incapacitat. Es pot, davant de notari, determinar que el tutor sigui l’Entitat Tutelar del Garraf i la resta de condicions per la seva qualitat de vida, serveis que vol rebre, limitacions, controls, etc. Aquest document passarà al Registre corresponent i entrarà en vigor al donar-se la circumstància prevista pel tutelat i per sentència judicial.

Nomenament judicial i acceptació de la tutela:

Un jutge pot nomenar a l’Entitat Tutelar del Garraf responsable de tutelar a una persona.

Necessites més informació?

Estarem encantats de poder oferir-te tota la informació sobre els nostres serveis.