SOBRE LA TUTELA

Entitat Tutelar del Garraf

Qui pot iniciar un procés d’incapacitació?

Estan legitimats per iniciar el procés d’incapacitació els familiars o tutors, cònjuge o descendents i a falta d’aquests, els ascendents o germans. L’Entitat Tutelar informa i guia sobre el procés.

Les autoritats i funcionaris públics i qualsevol persona que coneguin l’existència d’una possible causa d’incapacitació, risc per una persona o el seu patrimoni, poden contactar amb nosaltres per assessorar-los i/o posar-ho en coneixement del Ministeri Fiscal.

A qui es pot incapacitar?

A persones amb una malaltia mental, física o intel·lectual, que sigui persistent, que produeixi una alteració de les facultats d’enteniment o de decisió de la persona que la pateix:

• Persones amb malaltia mental.
• Persones amb discapacitat intel·lectual.
• Persones amb deteriorament cognitiu.

Cóm és el procés d’incapacitació?

El procediment de declaració d’incapacitat és un procediment judicial que consta de tres passos principals:

1. Interposició de la Demanda d’incapacitació.
2. Valoració del metge forense. Compareixença i vista. Audiència i proves preceptives.
3. Sentència.*

*La sentència podrà ser diferent depenent de cada cas, podent el Jutge:

• Declarar una incapacitat total: quan la persona no estigui capacitada ni per cuidar de sí mateix ni per administrar els seu béns.
• Declarar una incapacitat parcial: en aquells casos en què la persona si pot realitzar certs actes sense l’assistència d’una altra persona.

Preguntes freqüents

Disposeu de residències o centres d’atenció als tutelats?
No. No disposem de centres ni tenim cap tipus de prioritat per obtenir-lo, però si gestionem els tràmits per accedir a una plaça.
Si la tutela la té una entitat, la família perd el contacte amb la persona?
L’Entitat Tutelar, sempre que sigui positiu pel tutelat, procura no trencar els lligams familiars i facilita el contacte i les visites amb els familiars o persones del seu entorn.
Les persones tutelades han de pagar pels serveis que reben de l’Entitat Tutelar?
No. El cost del servei és assumit per la Generalitat de Catalunya.
Com es gestionen els béns de les persones tutelades?
Sempre i exclusivament en el seu benefici i informant únicament al jutge en compliment de la llei de protecció de dades.
Què passa amb els béns de les persones tutelades quan moren?
Els pares poden testar en nom del fill incapacitat. En cas de no fer-ho, queda regulat pel Codi de Successions.
L’Entitat Tutelar hereta de al persona tutelada?
No. L’hereu serà qui hagi estat designat com a tal en el testament o d’acord amb el Codi de Successions.
L’exercici de la tutela està controlat o vigilat per algú?
Sí. La llei estableix mesures de vigilància i control. El tutor ha d’informar anualment de la situació personal i patrimonial del tutelat i demostrar una bona gestió i administració dels seus béns, així com una correcta atenció personal.

ACCESSIBILITAT

Necessites més informació?

Estarem encantats de poder oferir-te tota la informació sobre els nostres serveis.