L'ETG EN XIFRES

Entitat Tutelar del Garraf

Nombre de persones tutelades:

Creixem anualment en el número de persones per les que exercim la tutela mantenint la qualitat i la proximitat del servei.

La Tutela és l’instrument jurídic fonamental per a garantir el benestar i els drets de les persones adultes incapacitades en situació de desemparament.

La funció principal de la nostra Fundació és l’exercici de la tutela però la nostra tasca comença molt abans amb l’assessorament i la pretutela.

  • Any 2009 (19 persones)
  • Any 2011 (49 persones)
  • Any 2013 (76 persones)
  • Any 2015 (116 persones)
  • Any 2017 (134 persones)
  • Any 2019 (170 persones)
  • Any 2021 (187 persones)

Persones tutelades per Comarca:

Garraf

Alt i Baix Penedès

Baix Llobregat

La nostra àrea d’actuació són les comarques del Garraf, l’Alt i Baix Penedès, i el Baix Llobregat, el que ens garanteix la proximitat amb els nostres tutelats.

*Dades any 2021.

Domicili persones tutelades:

%

Vivenda particular

%

Residència geriàtrica

%

Altres

La majoria (43%) viuen en el seu domicili particular, seguit pels que viuen en residències per a gent gran (26%). A la secció altres hi trobem els qui resideixen en residències per persones amb discapacitat (10%), vivendes de suport (10%) i en vivendes de salut mental (6%).

*Dades any 2021.

Necessites més informació?

Estarem encantats de poder oferir-te tota la informació sobre els nostres serveis.